Reglament

 • Distancia aproximada de 16 Km. per caminadors/es. L’hora de SORTIDA serà a les 8:30 hores i la durada màxima serà de 4 hores.
 • La SORTIDA i ARRIBADA, Zona esportiva de Carme.
 • El circuit estarà degudament senyalitzat, amb cintes.
 • Els circuit estarà controlat en aquells punts que ho requereixin, també tindrem dos punts de avituallaments hi haurà lloc de dipòsit de deixalles. Les persones que no cuidin l’entorn, no completin la totalitat del seu recorregut o demostri una actitud inadequada serà desqualificada.
 • Els participants menor d’edat hauran de portar l’autorització dels pares o tutors.
 • Tot participant eximirà a l’organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
 • A tots el participants a l’arribada se’ls hi farà el lliurament de provisions, samarreta i bossa de regals. Sorteigs i altres sorpreses que la organització notificarà en el seu moment.
 • La inscripció quedarà tancada el diumenge dia 9 d’abril o bé en arribar a 350 participants.
 • La inscripció es farà per internet i quedarà formalitzada en el moment de fer l’ingrés al compte bancari indicat.
 • Les reclamacions hauran de fer-se per escrit. La decisió de l’organització, serà inapel·lable. Pel sol fet de participar s’accepta aquest reglament.
 • Servei de vestuari, guarda-roba i dutxes a l’arribada.

NOTA IMPORTANT

L’ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE DELS ACCIDENTS QUE PUGUIN ESDEVENIR AL RECORREGUT, SI BÉ VETLLARÀ PER EVITAR-LOS, I DECLINA TOTA RESPONSABILITAT ENVERS ELS PARTICIPANTS, ESPECTADORS I TERCERS.