Inscripcions a la 11a Caminada Popular de Penyes del Barça

La caminada, que es celebrarà el dia 16 d’abril de 2023 a Carme (Barcelona), es de caire popular té una distancia aproximada de 16km en la seva modalitat general i de 5km en la modalitat curta. Els participants podran escollir el recorregut que prefereixin el mateix dia de la cursa.

Per tal de realitzar la inscripció cal:

(1) Omplir el formulari d’inscripció per cada participant, indicant clàrament totes les dades
(2) Realitzar la transferència al compte corrent ES37-0182-1873-4102-0159-6637 de l’import de la inscripció, de 15€ per participant. Es molt important que en el concepte de la transferència indiqueu clàrament els noms de les persones que s’han inscrit.

Els menors d’edat hauran de portar autorització del pare, mare o tutor/a legal.

Recorda també llegir atentament el reglament de la caminada.

Verifiqueu les vostres dades d’inscripció a la llista d’inscrits. Qualsevol incidència podeu contactar a través de la nostra adreça de correu penyablaugranadecarme@gmail.com